Thiềm Thừ Bột Đá

>

Chiêu tài tiến bảo,mang lại tài lộc dồi dào,bình an cho gia chủ Y067

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ bằng bột đá đúc khuôn ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 13cm x 18cm. + Khối lượng: 988gr. + Ý nghĩa: mang biểu tượng của sự sung túc âm no , giữ và nhả tài lộc ,phát tài phát lộc.

Thiềm thừ chiêu tài,mang lại tài lộc dồi dào,bình an cho gia chủ Y090

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ bằng bột đá đúc khuôn mạ vàng non ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao):dài 9cm x cao 9cm. + Khối lượng: 216gr. + Ý nghĩa: mang lại sự sung túc ấm no , chiêu tài lộc , giữ và nhả tài lộc

Phú quý kiêm thiềm,mang lại tài lộc dồi dào,bình an cho gia chủ Y053

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ bằng bột đá đúc khuôn ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 13cm x 35cm. + Khối lượng: 4,5kg. + Ý nghĩa: mang lại sự sung túc ấm no , chiêu tài lộc , giữ và nhả tài lộc cho gia

Thiềm Thừ chiêu tài,mang lại tài lộc dồi dào,bình an cho gia chủ Y063

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ bằng bột đá đúc khuôn ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 17cm x 22cm. + Khối lượng: 1,5kg. + Ý nghĩa: mang lại sự may mắn , biểu tượng cho sự sung túc ấm no , giữ và nhả tài

Thiềm Thừ chiêu tài,mang lại tài lộc dồi dào,bình an cho gia chủ Y082

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ bằng bột đá đúc khuôn ( Hồng Kông-Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 9cm x 9cm. + Khối lượng: 644gr. + Ý nghĩa: mang lại sự may mắn , biểu tượng cho sự sung túc ấm no , giữ và nhả