Thiềm Thừ Ngọc,Đá Quý

>

Thiềm thừ chiêu tà,mang lại của cải sung túc dồi dào cho gia chủ DT144

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá Lam ngọc xanh tự nhiên ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 16cm x 15cm. + Khối lượng: 4kg. + Ý nghĩa: chiêu tài , giữ và nhả tài lộc , mang lại sự sung túc ấm no. + Cách sử dụng:

Thiềm thừ chiêu tài,mang lại của cải sung túc dồi dào cho gia chủ DT146

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ đá Hoàng Long vàng tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 7cm. + Khối lượng: 450kg. + Ý nghĩa: chiêu tài , giữ và nhả tài lộc , mang lại sự sung túc ấm no. + Cách

Thiềm thừ ngọc hoàng long,mang lại của cải sung túc dồi dào cho gia chủ TT-HL-S1-5049

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ bằng đá ngọc Hoàng Long tam thể ( vùng Tân Cương-Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 16cm x 10cm. + Khối lượng: 639g + Ý nghĩa: trừ tà, giữ và nhả tài lộc, mang lại sự sung túc ấm no, may

Thiềm thừ ngọc hoàng long,mang lại của cải sung túc dồi dào cho gia chủ TT-HL-S1-8342

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân) bằng đá ngọc Hoàng Long tam thể ( vùng Tân Cương-Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 11cm x 12.5cm. ( tính luôn đế) + Khối lượng: 1056g + Ý nghĩa: trừ tà, giữ và nhả tài lộc,

Thiềm thừ hoàng long,mang lại của cải sung túc dồi dào cho gia chủ TT-HL-S1-4962

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân) bằng ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 9cm x 10 cm + Khối lượng : 628gr + Ý nghĩa: tượng trưng cho của cải sung túc dồi dào, linh vật mang